Услуги

Управление на корпоративна репутация

Добрата репутация е един от най-важните бизнес активи. Тя осигурява доверието на клиентите, партньорите, инвеститорите, институциите и помага за привличането и задържането на добри служители. Нашият екип има над 20-годишен опит в планирането и реализацията на ефективни стратегии за изграждане на добра корпоративна репутация за водещи международни и български компании в сектори като финансови услуги, бързооборотни стоки, строителство, дистрибуция на горива и др.

Корпоративно присъствие в социалните мрежи

Благодарение на възможностите си за тясно таргетиране и ясна обратна връзка, социалните медии се утвърдиха сред най-предпочитаните комуникационни канали. Анализирайки бизнес целите на клиента, нашият екип разработва ефективни дългосрочни стратегии за „социална“ комуникация. Всяко наше действие е добре планирано и постига реална ангажираност. Действаме и като точка за контакт с аудиторията, като отговаряме на запитвания в социалните мрежи и управляваме кризисни ситуации. Продуцираме видео съдържание, специализирано за социалните медии, управлявайки целия процес – от идеята, през сценария и снимачния план до заснемането и постпродукцията.

В2В комуникация

Успехът и развитието на един бизнес много зависят от ефективната комуникация с хората, които взимат решения. В същото време техните графици винаги са пълни и е много трудно да стигнеш до съзнанието им. Ние успяваме да включим нашите клиенти в кратките списъци с приоритетни задачи на мениджъри, представители на институциите и лидери на мнение, защото говорейки на техния език, печелим доверието им.

Връзки с институциите

Успешната комуникация с институциите е изключително важна за много компании и браншове, чийто бизнес е зависим от техните решения. На базата на дългогодишен опит в работата с държавната администрация и на задълбочено познаване на политическата среда в България, екипът ни помага за изграждането на работещи мостове за разбирателство, реализира публични кампании, които въздействат успешно върху процесите на взимане на решения и постига реални резултати в осигуряването на институционална подкрепа за дейността на големи компании и бизнес сдружения в страната.

Изграждане на работодателска марка

Колкото по-високо е доверието към мениджмънта на една компания, толкова по-силни са мотивацията и производителността на най-ценния ѝ актив – нейните служители. А високо доверие се постига с активна и умело насочена комуникация, включително и към потенциални служители. Нашият екип е реализирал ефективни кампании за изграждане на работодателска репутация за водещи международни и български компании, включително продукция на атрактивно видео съдържание и дългосрочно издаване на ангажиращи вътрешни корпоративни издания.

Връзки с инвеститорите

Инвеститорите, миноритарните акционери, притежателите на облигации и други ценни книжа, анализаторите на дълг и рейтинговите агенции са специфична аудитория – те са умни, предпазливи и разбират бизнеса в детайли. Ето защо те се доверяват само на комуникация, подготвена прецизно, коректно и достоверно на техния език. Екипът ни има значителен опит в осигуряването на ефективни текущи връзки с инвеститорите за големи публични компании и е подкрепял някои от най-значимите публични предлагания /IPO/ на БФБ.

Управление на комуникационни кризи

Комуникационната криза може да застраши бизнеса на една компанията и да срине доверието на клиентите, инвеститорите, партньорите и служителите в нея. Щетите могат да бъдат минимизирани само с бърза и адекватна реакция, базирана на отлична подготовка. Ние имаме богат опит в осигуряването на високо ниво на подготвеност и управлението на кризисни ситуации. Ефективността ни е доказана през годините и дори получи признанието на професионалната ПР общност.

Организиране на събития

Нашият екип има дълъг опит в организирането на целия спектър от корпоративни събития – от закуски с медиите и пресконференции до целодневни конференции, официални откривания и коктейли. Благодарение на широката ни мрежа от отлични партньори, можем да осигурим много високо ниво на изпълнение на всяко събитие, както и присъствието на журналисти от водещи медии, важни за бизнеса на клиента партньори, лидери на мнение, представители на бизнес организации, институции или НПО и популярни лица.

Водене на събития

Казват, че добрият водещ е поне 50% от успеха на едно събитие. Членовете на нашия екип са допринасяли за успеха на десетки събития, организирани от и за международни и български компании и различни институции. Благодарение на задълбочената ни подготовка и разбиране за бизнеса на клиента, ние успяваме умело да модерираме дискусии, да зададем точните въпроси на правилните хора, да задържим интереса на аудиторията и така да допринесем за постигането на целите на едно бизнес събитие от висока класа.

Медийни и презентационни обучения

Някои хора комуникират добре и получават това, което искат на десетата минута, а много други губят всички шансове за същото още на втората. Мениджърите, които владеят правилата и техниките за успешна комуникация, имат огромно предимство в бизнеса. Нашите специализирани обучения по презентационни умения и комуникация с медиите помагат на клиентите ни да постигнат отлични резултати при преговори и презентации, по време на интервюта, медийни събития, конференции и коктейли.

Комуникационен хъб

„Комуникационен хъб” е хибридна многоканална услуга, разработена от нашия екип за компании без големи комуникационни отдели. Целта ѝ е чрез синергия да повиши ефективността на корпоративната комуникация по всички канали: уебсайт, блог, традиционни и социални медии и т.н. Независимо под каква форма сме получили информацията, ние я форматираме и комуникираме ефективно през различните канали. Системата работи по доказана процедура, която пести време, предпазва от грешки и осигурява ефективна реакция при потенциални кризи. Синергията предполага разумен бюджет и минимум ангажимент от страна на клиента.