За нас

Grozdanov Communications Consulting е консултантска компания, специализирана в стратегическите бизнес комуникации. Философията, която отличава бизнес модела на агенцията е, че екипът ни осигурява услуги, базирани на комбинацията от:
– икономическо образование;
– над 20 години опит;
– обслужване съгласно международните консултантски стандарти;
– задълбочено познаване на голям брой бизнес сектори у нас като:
– Банки и финансови услуги;
– Бързооборотни стоки, дрогериен сектор;
– Търговия с горива;
– Строителство;
– IT бизнес;
– Връзки с инвеститорите;
– Институционален ПР и др.
Този ресурс от знания, опит и ноу-хау ни позволяват да доставим добавена стойност, която далеч надхвърля очакваното от една „ПР агенция”.

Grozdanov Communications Consulting осигурява на своите клиенти – водещи международни и български компании, всеки аспект от корпоративната комуникация, която би била необходима, за да се гарантира стабилното развитие на техния бизнес и да се реализира очакваната добавена стойност.

Водещи членове на екипа

Александър Грозданов

Управител

Александър Грозданов притежава над 20-годишен опит в областта на корпоративните комуникации, управлението на кризи, връзките с институциите и връзките с инвеститорите. През 2008 година той основава Grozdanov Communications Consulting и от тогава консултира стратегически комуникационните активности на водещи български и международни организации и компании.

Добромир Стоянов

Мениджър клиенти

Добромир Стоянов притежава над 12-годишен опит в корпоративните комуникации. Като мениджър „Клиенти“ в Grozdanov Communications Consulting, Добромир е планирал и реализирал  комуникационни кампании за водещи български и международни организации и компании.