За нас

НИЕ РАЗБИРАМЕ БИЗНЕСА

 

Екипът на Grozdanov Communications Consulting подхожда със задълбочено разбиране към бизнеса на своите клиенти. Този подход е подплатен с икономическо образование и познаване на бизнес спецификите в дейността на българските и междунардните компании в редица сектори, сред които:

 

- Финансови услуги /банки, кредитни карти, потребителски кредити/;

- Търговия горива;

- Строителство;

- Авиация;

- IT бизнес;

- Медийни връзки с инвеститорите /листвания на БФБ, емисии на ц. книжа/;

- Бързооборотни стоки;

- Автомобили;

- Правителствен и институционален ПР.

 

ИМАМЕ ДЪЛЪГ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ОПИТ

 

Нашият екип работи с висок професионализъм, в резултат на над 10-годишен широко спектърен и специализиран опит в сферата на медийните и бизнес комуникациите с...

 

...международни компании като:

BNP Paribas Personal Finance, Lufthansa Technik Sofia, Henkel, Wienerberger, Walmark, IBM, Goodyear, Nokia, GE Energy, VISA International, Mars, SAP labs, easyJet и др….

 

...български компании като:

Първа инвестиционна банка, 2 be, „Петрол Ходинг” АД включително „Петрол” АД, Евробанк АД, „Транскарт” АД, Трансат” АД и „Нафтекс Петрол” ЕООД АД, „Индустриален холдинг България”, “Строително-предприемачески холдинг”, Земеделски инвестиционен фонд „Серес” и др.

 

 и институции и организации като:

Министерски съвет на Република Бълагрия

Министерство на финансите

Българската петролна и газова асоциация и др.

 

МИСЛИМ НЕСТАНДАРТНО, НО РАБОТИМ СЪС СТАНДАРТИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНСУЛТАНТИ

 

Благодарение на опита от работата с редица големи международни компании, нашият екип е възприел и практикува обслужване съгласно най-високите международни консултантски стандарти. Специфичното високо качество на услугите ни се гарантира от следния подход:

 

- Работим на български и английски езици.

- Внимателно анализираме икономическата среда и спецификите в бизнеса на своите клиенти.

- Разработваме ефективни комуникационни програми, които подкрепят постигането на техните стратегически бизнес цели и носят резултати за бизнеса, тъй като мислим извън рамката на „медийни комуникации” и се концентрираме върху постигането на реален ефект върху дейността на компанията.

 

- Познаваме и спазваме всички международни стандарти за бизнес комуникация и координация, рипортинг, мониторинг, отчитане и анализ на постигнатите резултати.

 

- Строго оценяваме добавената стойност и въздействието от нашата работа. Благодарение на използваните от нас методи за договаряне на услугите и оценка на изпълнението им, съгласно международните консултантски стандарти, често надминаваме очакванията на нашите клиенти.

 

ПРЕДЛАГАМЕ ЦЕЛИЯ СПЕКТЪР ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА ВКЛЮЧИТЕЛНО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ

 

Ресурсът от знания, опит и ноу-хау, с които разполагаме ни позволява да предложим на клиентите си пълния набор от стратегически комуникационни услуги за бизнеса.

 

Освен класически ПР услуги като Връзки с медиите, Медиен мониторинг, Продуктова комуникация и Събитиен мениджмънт, нашето портфолио включва следните специализирани услуги:

 

- Управление на корпоративната репутация

- Финансови комуникации и комуникации с инвеститорите

- Вътрешни комуникации и позициониране като работодател

- Управление на комуникационни кризи

- Връзки с институциите

- Бизнес-към-бизнес комуникация

 

Така Grozdanov Communications Consulting осигурява на своите клиенти – водещи български и международни компании, целия спектър от стратегически комуникационни услуги, от които биха имали нужда, за да оперират успешно и ефективно.

 


Мениджър клиенти

Референции