Връзки с институциите

Ежедневно законодателните, изпълнителните и правораздавателните институции взимат решения, които могат да улеснят, но и да застрашат бизнеса на всяка компания. Много често дейността на някои браншове, а и на цялата икономика, може да бъде силно повлияна от решения и политики на парламента, институциите на изпълнителната и местната власт и дори на съдебната система. Те могат както да подпомогнат бизнеса, така и силно да му навредят. Именно затова успешната комуникация с институциите е жизненоважна за компаниите.На базата на дългогодишен опит в работата с държавната администрация и на задълбочено познаване на начина на действие на държавната и на политическата система у нас, ние създадаваме за своите клиенти комуникационни канали и механизми, чрез които техният „глас” да бъде чут от институциите при вземането на техните решения.

Министър председателят Бойко Борисов и управителят на "Строително - предприемачески холдинг" Георги Георгиев откриха пречиставателната станция за отпадни води на гр. Хасково


 

 

 

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и Бернд Фрекман, изпълнителен директор на „Луфтханза Техник София”, подписаха договор за съфинансиране от правителството на проект „Обучение на служителите на „Луфтханза Техник София”

 

Министър председателят Сергей Станишев откри завода на “Wienerberger” край гр. Луковит заедно с Волфганг Райтхофер, председател на борда на директорите на компанията и член на Надзорния съвет на Виенската фондова борсаВицепремиерът Меглена Плугчиева, министърът на транспорта Петър Мутафчиев и Н. Пр. Михаел Гайер, посланик на ФРГ в България откриха авиоремонтното съоръжение на „Луфтханза Техник София” заедно с др. Томас Щюгер, член на Изпълнителния съвет на Lufthansa Technik AG и Бернд Фрекман, изпълнителен директор на компанията

Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров и кметът на гр. Пазарджик Тодор Попов прерязаха лентата на построената от „Строително – предприемачески холдинг” пречиствателна станция за отпадни води на гр. Пазарджик
 

Нашият екип осигурява за своите клиенти „Събитиен и информационен мониторинг в сферата на политиката и законодателството”. Така, чрез интелигентно наблюдение и проследяване на планираните политически и законодателни инициативи в различни области, ние създаваме за клиентите си ценна информационна база за взимане на стратегически бизнес решения.

Изграждането на „Система за навременно сигнализиране”, включваща и консултиране на клиента за потенциални заплахи и възможности, е жизненоважно за създаването на условия за решаване на сериозни предизвикателства, както и за осигуряването на максимална подготвеност за реакция при ситуации на потенцална криза.

Стратегии за разширена обществена подкрепа по позиция от публичен интерес

Нашият екип е доверен съветник на клиентите си, помагайки им да изградят положителна репутация и успешна комуникация с държавните институции и политическите центрове на влияние. Ние внимателно анализираме политическата и институционална конюнктура, идентифицираме възможностите за комуникация и предлагаме на клиентите си работещи стратегии, съгласно които да бъдат постигнати техни конкретни бизнес цели.

При нужда от осигуряване на комуникационна подкрепа за юридически казуси, заедно с юристи ние създаваме смесени екипи и чрез подходящата комбинация от юридически и комуникационен опит успешно постигаме целите на проекта.

Задълбоченото познаване на политическата среда, както и мрежата ни от контакти с влиятелни политически фигури, ни позволяват да изграждаме работещи мостове за разбирателство, както и да навигираме политически конфронтации по ключови въпроси, когато е необходимо. Така нашият екип спомага за реализирането на публични кампании, които да въздействат успешно върху процесите на взимане на решения, свързани с бизнес целите на нашите клиенти.

При провеждането на подобни кампании много често от изключително значение е изпълнението на успешна стратегия за осигуряване на подкрепа от заинтересованите страни. Нашият екип е изградил широка мрежа от контакти с хора на ключови позиции, лидери на обществено мнение, водещи журналисти, неправителствени организации и други субекти с чувствително влияние в общественото пространство.

Благодарение на добрата комуникация с тях ние успяваме да изпратим правилното съобщение чрез правилния канал до правилните хора в правилното време. Така правим проектите, върху които работим, лично ангажиращи за заинтересованата аудитория и печелим разбиране и подкрепа.

Кръгла маса на БПГА събра министъра на икономиката Петър Димитров с представители на големите дистрибутори на горива с цел да бъдат решени проблеми в нормативната база, уреждаща производството и дистрибуцията на биогорива в България

Сред изпитаните класически инструменти, които използваме са разработката на стратегически документи, отворени писма, речи и изявления, ексклузивните събития, кръгли маси, срещи „на четири очи”, конференции, коктейли и много други. В същото време нашият екип никога не се колебае да използва нетипични и нестандартни инструменти като техниките на т.нар guerilla marketing, PR 2.0 и е-marketing и други иновативни техники на модерната глобална комуникация.

Така, използвайки пълната палитра от техники на съвременната комуникация, ние помагаме на своите клиенти да осъществяват успешни връзки с институциите.