Вътрешни комуникации и позициониране като работодател

Вътрешни комуникации

Служителите на една компания са един от най-ценните й активи. Обикновено тяхната производителност е пропорционална на мотивацията им. А мотивацията далеч не зависи само от възнаграждението.

Почти винаги тя е функция и на доверието на служителите към мениджмънта, на тяхната информираност относно настоящето и бъдещето на компанията, на техните междуличностни и междуекипни взаимоотношения и т.н. Част от типичните проблеми, които „тровят” атмосферата в много компании са:

  • Посланията на ръководството се губят надолу по веригата
  • Служителите работят проформа и не се интересуват от успехите или проблемите на компанията
  • Интриги натоварват взаимоотношенията между хора и екипи
  • Качествени кадри трудно биват привличани и задържани.

„За нас” е месечното списание на „Строително – предприемачески холдинг”. То съдържа актуални новини, представя хората и екипите в компанията чрез интервюта и информира за тенденциите в строителния сектор чрез обзорни материали

 


 

Вътрешните комуникации могат до голяма степен да помогнат за решаването на тези предизвикателства и силно да подобрят мотивацията на служителите. В този смисъл качеството на вътрешните комуникации в една компания пряко влияе върху нейната производителност.

Позициониране като работодател

Популярните предпочитани работодатели наемат най-качествените хора. При това на добра цена. Спестяват и от инвестиции в обучение. Защото текучеството при тях е по-слабо. И защо се получава така? Защото им се носи славата на хубаво работно място.

Изпълнителният директор на земеделски инвестиционен фонд „Серес” Светлан Станоев е един от мениджърите, които нашият екип представи на страниците на приложението „Кариери” на в. „Капитал”

 

 

 

Има други компании, за които се знае, че са „ад”. Там отиват само тези служители, които никъде не ги искат и освен това искат по-големи заплати „за да си струва мъката”. Да не говорим, че текучеството им е голямо, постоянно обучават нови хора и това не само им излиза скъпо, но и намалява производителността.

Много често репутацията на работодателя е резултат не само от обективни проблеми, но и от лоша вътрешна и външна комуникация. Настоящите служители могат да издигнат или съсипят имиджа на работодателя си чрез един от най-ефективните комуникационни канали – от уста на уста. Медиите могат да постигнат същото, особено ако компанията им влезе в полезрението като „черна овца”.

И ако компаниите използват комуникационни консултанти при изграждането на своята корпоративна репутация пред клиентите, бизнес партньорите, институциите и обществото, защо да не го правят и по отношение на настоящите си и бъдещите служители. Целта е същата – подобряване на производителността, стабилността и рентабилността на бизнеса.

Именно такава добавена стойност към бизнеса на своите клиенти осигурява нашият екип с услугите „Вътрешни комуникации” и „Позициониране като работодател”

Специфични услуги и предимства

На базата на опита си и благодарение на разнообразието от стандартни и нестандартни услуги, които предлагаме, ние допринасяме съществено за подобряването на вътрешните комуникации на своите клиенти, както и за позиционирането им като предпочитани работодатели.

Вътрешни комуникации

Като външни експерти ние гледаме обективно на „атмосферата” в компанията и на проблемите в нея и трезво преценяваме какво може и трябва да се подобри във вътрешната комуникация. След анализ на ситуацията изработваме стратегия, която да е насочена към постигането на конкретни цели и реални резултати.

За да подобрим вътрешните комуникации, ние влизаме в екипите на компанията, контактуваме с тях и усещаме „пулса” на организацията. Прилагаме стратегии и тактики, които повишават доверието на служителите към мениджмънта и към фирмата. Други цели, които постигаме са подобряването на комуникацията между хората и екипите и увеличаването на интереса на служителите към бизнеса.

Така не само че решаваме много вътрешни проблеми, но и повишаваме мотивираността и резултатността на хората. Крайният резултат е, че цялата организация започва да работи в много по-добър синхрон, което дава пряко отражение върху бизнес резултатите.

Списание „Хоризонти” е каналът за вътрешна информация на земеделски инвестиционен фонд  „Серес”. Списанието се разпространява веднъж месечно сред служителите на фонда, които са разпръснати по регионалните клъстъри в цяла България

Използваме редица стандартни и нестандартни комуникационни канали и инструменти като: вътрешни издания за служителите, техни клубове, дискусии в интернет форуми, забавни конкурси за служители, атрактивни екипни проекти, партита и др.

Позициониране като работодател

Всяка компания има своите предимства и недостатъци като работодател. Но за да стане предпочитан такъв е важно кои от тях се виждат в публичното пространство.

Чрез профила на изпълнителния директор на „Луфтханза Техник София” Бернд Фрекман в рубриката Pro.file на приложението „Кариери” на в. „Капитал” повишихме разпознаваемостта на компанията като голям и предпочитан работодател

Ето защо целта на нашата работа е достоверно да представим компанията в най-добра светлина пред потенциалните й служители. Когато една компания има репутацията на коректен и предпочитан работодател това помага не само за привличането на добри специалисти на добра цена, но и за задържането на настоящите служители.

За подобряването на имиджа на своите клиенти ние използваме както класически комуникационни средства като представяния на компанията и нейния мениджмънт в медиите и онлайн порталите за работа, така и нетрадиционни подходи като техниките на т.нар. guerilla marketing, социалните мрежи, изработка и разпространение в интернет на атрактивни имиджови клипове и филмчета, участия в дискусиите във форумите за търсене на работа и др.