Успешна комуникация очи в очи

Някои късметлии отиват на среща и получават това, което искат на десетата минута, а събеседниците им не искат да се разделят с тях. Много други губят всякакви шансове за същото още на петата минута от разговора, а трети въобще не стигат до среща. Разликата между тях всъщност не е в късмета, а е в умението им да комуникират с хора. Важна способност, за развитието на която са създадени няколко науки...

Ние не само никога нямаме втори шанс да направим първо впечатление - почти цялата ни комуникация с другите хора е много важна, защото има някаква конкретна цел. Няма значение дали говорим с бизнес партньори, с клиенти, с колеги, с приятели или с роднини и дали го правим на среща в офис, на корпоративно събитие, на презентация, на коктейл или на кафе – ние винаги искаме нещо и много често то не е лесно постижимо.

Комуникационните умения са това, което ни отличава от конкурентите. Правилният подход може да ни отвори всяка врата, а неправилният – да затръшне вече отворена врата под носа ни.

Затова е много важно да имаме отлични комуникационни умения, да владеем „езика на тялото” /90% от комуникацията е невербална !!!!!/, да знаем триковете, да разпознаваме бързо типовете събеседници и да избираме правилния подход към тях, да знаем какво и как да поискаме. Притежавайки този „арсенал” ние имаме огромно предимство, особено в България, където комуникационните и презентационните умения като цяло не са на високо ниво.

Какво точно предлагаме

Нашето обучение е насочено към всички мениджъри и експерти, които искат да усвоят правилата и техниките за успешна комуникация. Чрез теория, примери от практиката и симулации на реални ситуации ще научите:

 • Основни правила на ефективното общуване
 • Как да се подготвите за успешна комуникация
 • Как да създадете успешен първоначален контакт
 • Как да направите добро първоначално впечатление
 • Какво казва „Езикът на тялото”
 • Какви са различните типове събеседници и какви са успешните подходи към тях
 • Как да спечелите събеседника или аудиторията си
 • Кое как да комуникирате, как да се изразявате успешно
 • Как да изглеждате и как да се обличате при различни комуникационни поводи
 • Как да комуникирате в екип
 • Как да отговаряте на трудните и целенасочено недоброжелателни въпроси
 • Как да се отнасяте с конкуренцията
 • Какво трябва и не трябва да бъде поведението Ви при различни поводи
 • Ще ви бъдат представени примери за успешна и неуспешна комуникация
 • Ще участвате в симулации на реални ситуации
 • Ще бъдат посочени и анализирани често допускани грешки