Управление на комуникационни кризи

Една комуникационна криза може да се превърне в директна заплаха за бизнеса на една компания и дори да го срине. Тя може да бъде предизвикана от огромен брой причини – оплаквания на клиенти, недоволни служители, изтичане на вътрешна информация, срив в информационната система, проблем с институция, саботаж от конкуренти, трудова злополука или дори природно бедствие. Такава криза може да навреди по много различни начини на дейността на компанията. Например:

  • Може да срине доверието на инвеститорите, което да доведе до спад на цената на компанията на борсата
  • Може да отблъсне клиентите и те да се преориентират към конкуренти
  • Може да срине доверието на бизнес партньорите, да ги накара да търсят нови контрагенти и така да доведе до сътресения в дейността на компанията
  • Една комуникационна криза може да създаде огромен проблем в работата със стратегическа институция и така да се появи пряка заплаха за бизнеса на компанията
  • Може да саботира мотивацията на служителите и това да доведе до редица рискове, свързани с производителността, конфиденциалността на информацията и репутацията на компанията
  • Може да създаде негативен образ на компанията пред медиите и обществото. А веднъж нарочат ли някого за „черна овца” или „обществен враг” става изключително трудно и скъпо този имидж да бъде променен. Особено сега, във времето на интернет, когато с пълна сила важи максимата „Написаното остава”, а и е достъпно за всички

Все пак кризата може да бъде предотвратена и/или управлявана, така че да нанесе минимални щети. Тук идва въпросът „Коя е най-добрата реакция при управление на криза?”. Отговорът е прост: „Бързата и адекватна”.  А отговорът на въпроса „Как можем да сме сигурни, че ще реагираме бързо и адекватно на криза?” също е прост: „Като сме добре подготвени.”


 

Специфични услуги и предимства

- Създаване на максимална подготвеност за криза

Нашият екип има богат опит в подготовката на една компания за предотвратяване и управление на кризисни ситуации. Ние задълбочено анализираме начина на работа на компанията и създаваме вътрешни процедури и система за подготвеност и адекватна реакция при криза. Структурираме и обучаваме екип от служители на компанията, които да координират тази система и да менажират евентуална комуникационна криза, така че да нанесе минимални щети.

- Управление на кризисни ситуации

За съжаление кризите се случват и не винаги екипът на една компания има капацитета да се справи сам. Ето защо ролята на нашия екип не се ограничава само в подготовката за кризи. Естествено ние не оставяме нашите клиенти да се борят сами, а заедно с тях анализираме, планираме и реализираме стратегиите за управление на извънредните ситуации.

Съвременните медии постоянно се променят и само който задълбочено ги следи може да реагира адекватно. Нека не забравяме как сравнително скоро една българска банка бе сериозно разклатена от комуникационна криза, стартирала в един форум за майки.

През последните години медийната среда става все по-сложна и успешната работа в нея изисква освен отлично познаване на класическите техники и много иновативност и креативност.

  • Първо т. нар. „конвенционални” медии се променят и това променя и начина на работа с тях.
  • Второ - интернет променя смисъла на понятието „медия” изключително динамично. Появиха се и продължават да се появяват нови видове медии с огромно влияние върху публиката като блоговете, форумите, социалните мрежи, торент тракерите и т.н. Интернет направи медиите по-свободни, по-неконтролируеми и дори по-недостоверни от всякога и стана невъзможно да им се влияе със стандартни методи като съд, опровержения, реклама, спонсорства и т.н.

Когато се налагат действия по управление на кризи нашите експерти са достъпни 24/7. Заедно с подготвените представители на компанията ние формираме тим за бързо реагиране, който съвместява дълбокото познаване на бизнеса на компанията от тяхна страна с отличното познаване на медийната и институционална среда от наша.

Изключително ценен в тези ситуации е опитът ни в прилагането на десетки техники за комуникация – от класическите инструменти, приложими в конвенционалните медии, до иновативни IT и дори „партизански” методи, които единствени работят в интернет. Така с гъвкава стратегия и използвайки всички „оръжия” на съвременната комуникация, ние помагаме на компаниите да излязат от трудни ситуации с минимални щети за своята репутация и своя бизнес.