Продуктова комуникация

За успешен бизнес не е достатъчно само да имате добър продукт. Трябва клиентите да научат за него. А за това е необходима комуникация с тях. В дългата история на търговията за тази цел се е използвала рекламата. Но днес само тя не е достатъчна, тъй като хората си изградиха „спам” протектори срещу агресивните рекламни послания.

PR комуникацията е начинът за заобиколяне на тези бариери. Тя успява там, където рекламата среща отпор, тя влиза в съзнанието на клиентите, без бъде осъзнавана като рекламна, защото е по-полезна, по-интересна, по-естествена и е далеч не толкова досадна и агресивна. А и е по-рентабилна, защото е в пъти по-евтина.

Опит в класическите инструменти

Нашият екип има дълъг опит в използването на класически техники в продуктовата комуникация за клиенти като БНП Париба Лични Финанси, България, Wienerberger, Walmark, Nokia, easyJet, Mars, 2be, Петрол, Goodyear, Henkel и др. За постигането на реални резултати ние сме ползвали множество инструменти – презентации, коктейли, пресконференции, бизнес закуски и други събития за медиите и/или бизнес партньорите; интервюта и обзорни материали, advertorials, материали за позициониране на нови продукти, участия в ТВ и радиопредавания, медийни пътувания и много други. В същото време независимо, че тези услуги се възприемат като „класически”, ние винаги сме успявали да избягаме от клишетата и да предоставим на клиента индивидуален подход и услуга съобразена на 100% с неговите конкретни нужди, изисквания и най-вече - водеща до осезателни резултати за неговия бизнес.

Оригинални и ефективни послания

Ние знаем, че не можеш да „продадеш” качествено един бизнес и/или един продукт, ако не го познаваш отлично и най-вече ако не вярваш в него. Именно затова нашият екип не пести времето си, за да потъне дълбоко в детайлите на проектите, по които работим. Ние успяваме да усетим „духа” на продукта, да „опознаем лично” неговите потребители, а това ни помага да формулираме оригинални, атрактивни и най-вече ефективни послания към тях. Послания, които продават!

Иновативни канали и инструменти

В новия век комуникационните канали, по които едно продуктово послание може да достигне до потенциалния клиент са изключително многообразни и се променят почти ежедневно. Интернет иновациите, мобилните компютри и дори „смартфоните” непрекъснато ги развиват, разнообразяват, но и усложняват. Показателно е, че дори и т. нар. „конвенционални” медии, като телевизии, вестници, списания и радиа, се стремят да са в синхрон с този процес и се равиват като комуникационни канали, инвестирайки в активни интернет портали, блогове и дори профили в социалните мрежи.

Аудиторията от своя страна динамично променя интереса си към всяка комуникационна новост и така променя начина, по който потребява информация – за огромен брой хора торент тракерите изцяло изместиха телевизията, а други забравиха за пресата заради интернет порталите и социалните мрежи.

Всичко това силно усложнява продуктовите комуникации, но в същото време дава изключително ефективни възможности за фокусирано насочване на продуктово послание към точно определена аудитория и то на много по-ниски цени от тези, с които рекламодателите са свикнали. Вече все по-рядко можем да видим скъпа телевизионна реклама, която цели облъчването на група от 10000 потенциални клиента.

Нашият екип следи ежедневно развитието на сложната съвременна медийна среда и може да комуникира ефективно в нея. Не само това - ние иновативно развиваме своите методи и инструменти, защото осъзнаваме значението на новите средства за комуникация и знаем как да ги накараме да работят за бизнеса.

В целия този хаос от канали за информация ние помагаме на своите клиенти в жизненоважната задача за техния успех - насочването на правилното послание към правилната аудитория на „правилната цена”. Постигаме това като използваме всички предимства и трикове на интернет и неговите „нови” медии – блогове, социални мрежи, форуми и др. Дори измисляме нови!

Координация в рамките на интегриран маркетинг

Нашият екип действа изключително успешно като част от интегрираните маркетингови комуникации на клиента. Ние не само планираме и реализираме самостоятелни комуникационни кампании, но и имаме богат опит в съвместната работа с рекламни агенции и в ПР подкрепата на рекламни кампании. Чрез синергията от ПР и рекламни похвати успяваме да извлечем максимална добавена стойност от средствата, инвестирани в комуникирането на даден продукт.