Полезни връзки

Институции

Министерски съвет на Република България - http://www.government.bg
Народно събрание на Република България - http://parliament.bg
Българска народна банка - http://bnb.bg
Комисия за финансов надзор – http://www.fsc.bg
Агенция за чуждестранни инвестиции – http://www.investbg.government.bg
Представителство на Европейската комисия в България - http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm
Комисия за защита на потребителите - http://www.kzp.bg

Бизнес организации

Българска фондова борса: www.bse-sofia.bg
Асоциация на банките в България - www.abanksb.bg
Българска стопанска камара: http://www.bia-bg.com
Българска търговско - промишлена палата - http://www.bcci.bg
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - http://www.ceibg.bg
Българска асоциация по връзки с инвеститорите - http://www.birsbg.org

Медии

Capital - http://capital.bg/
Investor.bg - http://www.investor.bg/
Livebiz.bg - http://www.livebiz.bg/
Focus Information Agency – http://focus-news.net


 

"Първо ти работиш за имидж, после той работи за теб."

- PR правило

 

"Пътуването от хиляда километра започва с една стъпка."

- Лао Дзъ

 

Компаниите всеки ден се явяват пред съда на своите публики и присъдата им се прочита, независимо дали са се защитили.

 

“Език кости няма, но кости троши."

- Българска поговорка

 

"Не правя сделки с хора на които нямам доверие."

- Уорън Бъфет

 

"Всяко дружество заслужава акционерите си."

- Уорън Бъфет

 

„Това, което не е отразено в медиите, никога не се е случвало.”

- PR правило