Корпоративни комуникации - управление на корпоративната репутация

Репутацията е един от най-важните активи на една компания. Тя не само е критичен фактор, когато се налага компанията да устои на криза, но от нея зависи и постигането на редица жизненоважни бизнес цели като:

 • Висока степен на доверие от клиентите - а те осигуряват приходите
 • Доверие и коректно отношение от бизнес партньорите и бизнес общността като цяло - а така се работи много по-лесно и при по-добри условия
 • Доверие от инвеститорите и оттам:
  • Достъп до по-изгодно финансиране
  • Постигане на по-висока борсова оценка
 • Осигуряване на подкрепа от институциите - а без нея бизнес почти не може да се прави
 • Привличане и задържане на качествени служители – при това при по-изгодни за компанията условия

Нашият екип е изключително ефективен в изграждането и управлението на корпоративната репутация в резултат на следната, рядко срещана в България, комбинация от предимства:

 • За разлика от почти всички ПР консултанти у нас, ние разполагаме с икономическо образование и задълбочена подготовка и разбиране на икономическите процеси, които управляват бизнеса на една компания и икономиката на страната.
 • Експерти на Grozdanov Communications Consulting имат уникален 10-годишен опит в комуникацията в сектори като:
  • Дистрибуция на горива
  • Финансови услуги
  • Строителство и производство на строителни материали
  • Връзки с инвеститорите
  • Институционален /правителствен/ ПР
  • Авиационен бизнес
  • Телекомуникации
  • Високи технологии
  • Бързооборотни стоки
  • Земеделие
  • Спорт и др.

Изключителният ни опит в работата във всички тези сектори с редица първокласни международни и български компании и институции ни е осигурил широк набор от контакти, както и владеенето на всички класически и иновативни комуникационни инструменти. Това, в комбинация със задълбоченото разбиране на дейността на клиентите, ни дават възможност да разработваме и реализираме с максимална ефективност комуникационни стратегии, които постигат РЕАЛНИ резултати и добавят РЕАЛНА стойност към бизнеса.

Наши клиенти в областта на корпоративните комуникации:

 • Lufthansa Technik Sofia
 • BNP Paribas Personal Finance, Bulgaria
 • Wienerberger
 • Walmark
 • Строително – предприемачески холдинг
 • Земеделски инвестиционен фонд „Серес”

Екипът на Grozdanov Communications Consulting е работил в областта на корпоративните комуникации за клиенти като:

 • IBM
 • VISA International
 • Henkel
 • Mars
 • Nokia
 • Goodyear
 • еasyJet
 • Wiener Boerse
 • GE Enegry
 • SAP Labs
 • Experian Scorex
 • Regus
 • 2be
 • „Петрол” АД
 • „Петрол холдинг” АД
 • "Транскарт" АД
 • "Евробанк" АД
 • Бизнес парк „Варна”
 • и др.

 

 

Специфични услуги и предимства

- Работа на английски и съгласно международните стандарти

Нашият екип работи на английски и български езици и координира и отчита доставените услуги изцяло според най-високите стандарти, прилагани от международните комуникационни консултанти. Измерваме постигнатите резултати безкомпромисно като основният критерий за успех е добавената стойност към бизнеса на клиента.

- Навлизане на българския пазар

Бизнес климатът в България като цяло е благоприятен за чуждестранни инвестиции, но често изненадва със своята специфика, както всъщност е на повечето локални пазари. Eто защо е жизнено важно за една международна компания да не направи погрешна стъпка при навлизането си в страната.

Нашите експерти имат значителен опит с навлизания на пазара от страна на първокласни инвеститори в региона. С цел да осигурим ефективно и безпроблемно стартиране на локалните активности, ние предоставяме много бизнес фокусирани услуги, сред които:

 • проучвания на бизнес средата, нагласите на аудиториите и заинтересованите страни /т. нар. Stakeholders analysis/
 • идентифициране и изграждане на ефективни връзки с всички заинтересовани страни /Stakeholders/ на национално и регионално ниво
 • бизнес-към-бизнес комуникация
 • осигуряване на качествени и ефективни консултанти в сферата на:
  • работа с институциите и политическите фактори в страната
  • правни услуги
  • недвижими имоти
  • човешки ресурси
  • счетоводство и данъчни консултации
  • маркетинг и реклама и др.
 • първоначално позициониране на бранд/компания, изграждане на отношения с медиите, позициониране на говорител и т.н.

- Работа с клиент, който няма представители в България

Предоставянето на комуникационни услуги на клиент, който няма базиран в България представител, оторизиран да общува с медиите, изисква не само владеене на езици и космополитност. Познаването и владеенето на редица международни бизнес практики, процедури за координация и отчетност и дори трикове и иновативни решения осигуряват на подобни клиенти ефективно и безпроблемно „виртуално” присъствие в бизнеса и медийния живот на страната.

Нашият екип има успешен опит в работата с редица международни компании, които към определен момент не са имали говорители, физически ситуирани в България, като: Nokia, VISA International, easyJet, GE Energy, Wiener Boerse, Experian Scorex и др.

 

В интервю за в. „Дневник” изпълнителният директор на БНП Париба Лични Финанси, България Луик Льо Пишу представя компанията и анализира сектора на небанково потребителско кредитиране

 

 

Управителят на „Строително – предприемачески холдинг” Георги Георгиев говори пред в. „Дневник” за състоянието на строителния сектор, усвояването на еврофондовете и плановете за развитие на компанията