Корпоративна дигитална комуникация - Комуникационен хъб

„Комуникационен хъб” е хибридна многоканална комуникационна услуга, разработена от Grozdanov Communications Consulting, за водещи български и международни компании. С нея се повишава ефективността на корпоративната комуникация към целевите аудитории и ефективно се утилизират различните комуникационни канали:

 • Традиционни медии - печатни, онлайн и електронни.
 • „Нови” медии - социални мрежи като Facebook и Twitter.
 • Професионални като LinkedIn.
 • Канали за видео споделяне като YouTube и др.
 • Собствени медии: корпоративен сайт, блог, издания на компанията.

Как работи?

Комуникационният хъб е синергийна система от инструменти за многоканална корпоративна комуникация. Той работи по проверена процедура, която пести време, предпазва от грешки и осигурява ефективна реакция при потенциални кризи.

Клиентът подава всякакъв вид информация – мемо, презентация, доклад, видео и др., Екипът ни анализира информацията, моделира я според спецификите на различните канали и предлага план за нейната комуникация. След одобрение от клиента информацията се комуникира мултиканално според съответния тайминг. 

Добавената стойност  за клиентите ни:

 • Синергия – една новина се разпространява от един екип по-всички подходящи канали до всички целеви аудитории, „преведена” на техния език.
 • Точка за контакт и обратна връзка от клиенти и партньори.
 • Пестите време и пари.
 • Сигурност - гарантирана от стриктна работна процедура.
Опит

Екипът ни има богат опит в работата както с „традиционните”, така и с „новите” медии в работата за компании и организации като БНП Париба Лични Финанси, България; Сдружение за модерна търговия; Nestle; Lenovo; HTC и много други. Ние познаваме спецификите на работа с различните комуникационни канали, с което постигаме високи резултати срещу оптимален бюджет и минимум ангажимент от страна на клиента. 

Многоканалната комуникация

Всеки комуникационен канал има своите специфики, чието познаване гарантира постигането на добри резултати при използването му. Такива специфики могат да бъдат: дължина на текста, стил, време на публикуване, така че да достигне до възможно най-голяма част от целевата аудитория и др. Визуализациите в различните канали трябва да бъдат много добре подбрани, за да ангажират ефективно потребителите и да доставят точното съобщение.

Какви резултати могат да се постигнат с правилно поднесената информация в различните канали:

 • Добре написаното съобщение за медиите привлича интереса на журналистите от „традиционните” медии.
 • Facebook постовете могат да донесат огромни ползи срещу оптимален бюджет.
 • Умело вградените линкове в блог текстовете генерират трафик към сайта.
 • Инфографиките се разпространяват „вирусно” в мрежата.
 • Актуалният профил в LinkedIn повишава доверието на партньори и бъдещи служители.