Бизнес към бизнес комуникация

Много често бизнесът на една компания зависи от комуникацията с други компании и техните мениджъри. Но да стигнеш до хората, които взимат решения, е много трудно, а често – невъзможно. Техните графици обикновено са запълнени до минута и те могат да отделят време за кратък списък от внимателно подбрани и наистина приоритетни задачи и срещи.

Когато осъществяваме бизнес – към – бизнес комуникация ние включваме своите клиенти в кратките списъци с приоритетни задачи на хората, които взимат решения.

Това, което различава екипът на Gozdanov Communictions Consulting от повечето медийни консултанти у нас е опитът в много сфери на бизнеса, както и икономическото образование на екипа. Ние говорим с мениджърите на езика на бизнеса, без да им губим времето с медийни празнословия и така печелим тяхното внимание и доверие.

Нашият екип винаги проучва задълбочено бизнеса на своите клиенти преди да прави предложения. Внимателният анализ в комбинация нашите опит и креативност ни дават възможност да предлагаме и реализираме ефективни и целенасочени, комуникационни кампании, които достигат директно до хората, които взимат решения и носят реални резултати.

Нашият екип има много добре изградена партньорска мрежа и отлични отношения с ключови фигури в много браншове, благодарение, на които можем да отворим много врати. Партньори сме с най-представителните и влиятелни бизнес организации и можем да ви проправим бързо път в лабиринта от асоциации и сдружения.

Имаме в арсенала си всички конвенционални „оръжия” като конференции, презентации, коктейли и кръгли маси, „networking” програми и програми за набиране на заинтересовани страни, но ползваме и редица модерни и иновативни комуникационни похвати като социалните и бизнес мрежи в интернет, дискусионните форуми, блогове и др.

Тази публикация е част от комуникационната кампания, с която новият завод на Wienerberger беше представен на строителния бизнес в България


 

 

Списание „Бизнес импулс” е каналът за комуникация на най-голямата компания за небанково потребителско кредитиране в България БНП Париба Лични Финанси с нейните над 3 600 бизнес партньори

 


Представители на гиганта IBM и на българския бизнес в лицето на БТПП обсъдиха конкурентноспособността на българските компании по време на конференция „Българските компании – техники за “оцеляване”