Практики

Управление на комуникационни кризи

Една комуникационна криза може да се превърне в директна заплаха за бизнеса на една компания и дори да го срине. Тя може да бъде предизвикана от огромен брой причини – оплаквания на клиенти, недоволни служители, изтичане на вътрешна информация, срив в информационната система, проблем с институция, саботаж от конкуренти, трудова злополука или дори природно бедствие. Такава криза може да навреди по много различни начини на дейността на компанията. Например:

Корпоративна дигитална комуникация - Комуникационен хъб

„Комуникационен хъб” е хибридна многоканална комуникационна услуга, разработена от Grozdanov Communications Consulting, за водещи български и международни компании. С нея се повишава ефективността на корпоративната комуникация към целевите аудитории и ефективно се утилизират различните комуникационни канали:

Продуктова комуникация

За успешен бизнес не е достатъчно само да имате добър продукт. Трябва клиентите да научат за него. А за това е необходима комуникация с тях. В дългата история на търговията за тази цел се е използвала рекламата. Но днес само тя не е достатъчна, тъй като хората си изградиха „спам” протектори срещу агресивните рекламни послания.

Корпоративни комуникации - управление на корпоративната репутация

Репутацията е един от най-важните активи на една компания. Тя не само е критичен фактор, когато се налага компанията да устои на криза, но от нея зависи и постигането на редица жизненоважни бизнес цели като:

Успешна комуникация очи в очи

Някои късметлии отиват на среща и получават това, което искат на десетата минута, а събеседниците им не искат да се разделят с тях. Много други губят всякакви шансове за същото още на петата минута от разговора, а трети въобще не стигат до среща. Разликата между тях всъщност не е в късмета, а е в умението им да комуникират с хора. Важна способност, за развитието на която са създадени няколко науки...

Финансови комуникации / връзки с инвеститорите

“Муха и банка се убиват с вестник”. Същото важи и за публична компания. Тази максима е позната на всеки мениджър във финансова инситуция и/или публична компания.

Истината е, че финансовите институции и публичните компании се явяват всеки ден пред “съда” на своите клиенти и инвеститори. И голяма част от „пледоариите” им се комуникират през медиите.

Вътрешни комуникации и позициониране като работодател

Вътрешни комуникации

Служителите на една компания са един от най-ценните й активи. Обикновено тяхната производителност е пропорционална на мотивацията им. А мотивацията далеч не зависи само от възнаграждението.

Връзки с институциите

Ежедневно законодателните, изпълнителните и правораздавателните институции взимат решения, които могат да улеснят, но и да застрашат бизнеса на всяка компания. Много често дейността на някои браншове, а и на цялата икономика, може да бъде силно повлияна от решения и политики на парламента, институциите на изпълнителната и местната власт и дори на съдебната система. Те могат както да подпомогнат бизнеса, така и силно да му навредят. Именно затова успешната комуникация с институциите е жизненоважна за компаниите.

Бизнес към бизнес комуникация

Много често бизнесът на една компания зависи от комуникацията с други компании и техните мениджъри. Но да стигнеш до хората, които взимат решения, е много трудно, а често – невъзможно. Техните графици обикновено са запълнени до минута и те могат да отделят време за кратък списък от внимателно подбрани и наистина приоритетни задачи и срещи.

 

"Първо ти работиш за имидж, после той работи за теб."

- PR правило

 

"Пътуването от хиляда километра започва с една стъпка."

- Лао Дзъ

 

Компаниите всеки ден се явяват пред съда на своите публики и присъдата им се прочита, независимо дали са се защитили.

 

“Език кости няма, но кости троши."

- Българска поговорка

 

"Не правя сделки с хора на които нямам доверие."

- Уорън Бъфет

 

"Всяко дружество заслужава акционерите си."

- Уорън Бъфет

 

„Това, което не е отразено в медиите, никога не се е случвало.”

- PR правило