Александър Грозданов
Управител

Александър има 15-годишен опит на българския пазар в областта на корпоративните комуникации, управлението на кризи, връзките с институциите и връзките с инвеститорите, ръководейки кампании за големи клиенти като: Сдружение за модерна търговия, БНП Париба Лични Финанси /бившата компания JetCredit/, Lufthansa Technik, Wienerberger, Henkel, Първа инвестиционна банка, VISA International, IBM, Goodyear, Петрол, 2be и много други.

Преди да създаде Grozdanov Communications Consulting той придобива широкоспектърен опит в областта на консултациите като Директор “Клиенти” за България във водеща международна агенция с офиси в Централна и Източна Европа, където планира и ръководи комуникационни кампании за международни компании като Nokia, Mars, easyJet, GE Energy, SAP labs, Wiener Börse и др.

През 2007 г. Александър играе водеща роля в комуникацията на първичните публични предлагания и листванията на БФБ на Първа инвестиционна банка, „Индустриален холдинг България” и „Билборд” АД.

До 2006 г. Александър Грозданов е мениджър „Връзки с обществеността” в „Петрол” АД – една от най-големите публични компании в България. Преди да заеме тази позиция той придобива задълбочен опит в сферата на консултантските услуги по време на работата си в „Комуникация 2002” АД – дъщерна компания, осигуряваща рекламата и публичните комуникации на компаниите от „Петрол Холдинг” АД включително „Евробанк” АД, „Транскарт” АД, „Трансат” АД, „Нафтекс Петрол” ЕООД и др. Там той развива и реализира комуникационни стратегии за ключови клиенти в сектора на търговията с горива, както и финансовия, телекомуникационния, спортния и потребителския сектори.

В периода 2000 г. – 2003 г. Александър работи като главен експерт в Дирекция „Информация и връзки с обществеността” в Министерския съвет на Република България, където осигурява информационна политика и комуникационни стратегии на българското правителство и по-специално отговаря за Министерството на финансите и Министерство на икономиката.

Александър притежава магистърска степен по „Международни икономически отношения” и бакалавърска степен по „Финанси” от УНСС в София. Завършил е програма на USAID по политически PR в САЩ. Водил е обучения по „Връзки с медиите” за НБУ, Института по публични финанси към Министерството на финансите, както и за редица висши мениджъри на български и международни компании.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

 

 "ИМА ЛИ СТИВ ДЖОБС У НАС", В. "ПАРИ", 25.01.2011 г., СТР. 18 И СТР. 19

 

Изтегли "Има ли Стив Джобс у нас" стр.1 тук , стр.2 тук

 

 

"НЯКЪДЕ ПО КОЛЕДА", СП. "МЕНИДЖЪР", ДЕКЕМВРИ 2010 г., СТР. 78 и СТР. 80

Изтегли "Някъде по Коледа" стр.1 тук и стр.2 тук


 

"Първо ти работиш за имидж, после той работи за теб."

- PR правило

 

"Пътуването от хиляда километра започва с една стъпка."

- Лао Дзъ

 

Компаниите всеки ден се явяват пред съда на своите публики и присъдата им се прочита, независимо дали са се защитили.

 

“Език кости няма, но кости троши."

- Българска поговорка

 

"Не правя сделки с хора на които нямам доверие."

- Уорън Бъфет

 

"Всяко дружество заслужава акционерите си."

- Уорън Бъфет

 

„Това, което не е отразено в медиите, никога не се е случвало.”

- PR правило