Бизнес комуникациите генерират стойност

НИЕ СМЕ БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ


Grozdanov Communications Consulting е консултантска компания, специализирана в стратегическите бизнес комуникации.

Философията, която отличава бизнес модела на агенцията е, че екипът ни осигурява услуги, базирани на комбинацията от:
- икономическо образование,
- задълбочено познаване на голям брой бизнес сектори у нас,
- над десетилетие опит в работата с десетки водещи български и интернационални компании;
- обслужване съгласно международните консултантски стандарти.

Този ресурс от знания, опит и ноу-хау ни позволяват да предложим целия спектър от стратегически комуникационни услуги за бизнеса, които далеч надхвърлят очакваното от една „ПР агенция”.

Нашето портфолио включва всички класически ПР услуги, но това което ни отличава са нашите опит и специализация в стратегическите услуги за бизнес комуникация.

С този пълен набор от комуникационни инструменти ние можем да предложим ефективни връзки с всички целеви аудитории, от чието доверие и подкрепа зависи развитието на бизнеса на една голяма компания:
- Клиенти
- Бизнес партньори
- Институции
- Инвеститори
- Служители
- Лидери на мнение
- Медии

Така Grozdanov Communications Consulting осигурява на своите клиенти – водещи български и международни компании, всеки аспект от комуникацията, която би била необходима, за да се гарантира стабилното развитие на техния бизнес и да се реализира очакваната добавена стойност.

 

"Първо ти работиш за имидж, после той работи за теб."

- PR правило

 

"Пътуването от хиляда километра започва с една стъпка."

- Лао Дзъ

 

Компаниите всеки ден се явяват пред съда на своите публики и присъдата им се прочита, независимо дали са се защитили.

 

“Език кости няма, но кости троши."

- Българска поговорка

 

"Не правя сделки с хора на които нямам доверие."

- Уорън Бъфет

 

"Всяко дружество заслужава акционерите си."

- Уорън Бъфет

 

„Това, което не е отразено в медиите, никога не се е случвало.”

- PR правило